SUMMERSALE-min.jpg__PID:19526c92-f4c6-4c39-9674-f560ea8de56d

מוצרי טיפול בכאבים

 כרית אורטופדית לכאבי צוואר והקלת צוואר תפוס וכאבים בצוואר Neck Calm של ספינאלי Spinaly
שכיבה על כרית אורטופדית לכאבי צוואר והקלת צוואר תפוס וכאבים בצוואר Neck Calm של ספינאלי Spinaly
כרית אורטופדית לכאבי צוואר והקלת צוואר תפוס וכאבים בצוואר Neck Calm של ספינאלי Spinaly
כרית אורטופדית לכאבי צוואר והקלת צוואר תפוס וכאבים בצוואר Neck Calm של ספינאלי Spinaly
כרית אורטופדית לכאבי צוואר והקלת צוואר תפוס וכאבים בצוואר Neck Calm של ספינאלי Spinaly
 כרית אורטופדית לכאבי צוואר והקלת צוואר תפוס וכאבים בצוואר Neck Calm של ספינאלי Spinaly
 כרית אורטופדית לכאבי צוואר והקלת צוואר תפוס וכאבים בצוואר Neck Calm של ספינאלי Spinaly
שכיבה על כרית אורטופדית לכאבי צוואר והקלת צוואר תפוס וכאבים בצוואר Neck Calm של ספינאלי Spinaly
כרית אורטופדית לכאבי צוואר והקלת צוואר תפוס וכאבים בצוואר Neck Calm של ספינאלי Spinaly
כרית אורטופדית לכאבי צוואר והקלת צוואר תפוס וכאבים בצוואר Neck Calm של ספינאלי Spinaly
כרית אורטופדית לכאבי צוואר והקלת צוואר תפוס וכאבים בצוואר Neck Calm של ספינאלי Spinaly
 כרית אורטופדית לכאבי צוואר והקלת צוואר תפוס וכאבים בצוואר Neck Calm של ספינאלי Spinaly

מכשיר צוואר

צפו במוצר
 כרית אורטופדית לכאבי גב תחתון והקלת גב תחתון וכאבים בעצם הזנב Back Calm של ספינאלי Spinaly
שכיבה על כרית אורטופדית לכאבי גב תחתון והקלת גב תחתון וכאבים בעצם הזנב Back Calm של ספינאלי Spinaly
כרית אורטופדית לכאבי גב תחתון והקלת גב תחתון וכאבים בעצם הזנב Back Calm של ספינאלי Spinaly
כרית אורטופדית לכאבי גב תחתון והקלת גב תחתון וכאבים בעצם הזנב Back Calm של ספינאלי Spinaly
כרית אורטופדית לכאבי גב תחתון והקלת גב תחתון וכאבים בעצם הזנב Back Calm של ספינאלי Spinaly
 כרית אורטופדית לכאבי גב תחתון והקלת גב תחתון וכאבים בעצם הזנב Back Calm של ספינאלי Spinaly
 כרית אורטופדית לכאבי גב תחתון והקלת גב תחתון וכאבים בעצם הזנב Back Calm של ספינאלי Spinaly
שכיבה על כרית אורטופדית לכאבי גב תחתון והקלת גב תחתון וכאבים בעצם הזנב Back Calm של ספינאלי Spinaly
כרית אורטופדית לכאבי גב תחתון והקלת גב תחתון וכאבים בעצם הזנב Back Calm של ספינאלי Spinaly
כרית אורטופדית לכאבי גב תחתון והקלת גב תחתון וכאבים בעצם הזנב Back Calm של ספינאלי Spinaly
כרית אורטופדית לכאבי גב תחתון והקלת גב תחתון וכאבים בעצם הזנב Back Calm של ספינאלי Spinaly
 כרית אורטופדית לכאבי גב תחתון והקלת גב תחתון וכאבים בעצם הזנב Back Calm של ספינאלי Spinaly

מכשיר גב

צפו במוצר

כריות ישיבה

 כרית ישיבה להקלת כאבי גב תחתון וכאבי גב קומפי סיט של חברת ספינאלי Spinaly Comfy Seat
כרית ישיבה להקלת כאבי גב תחתון וכאבי גב קומפי סיט של חברת ספינאלי Spinaly Comfy Seat
ישיבה עם מחשב נייד כרית ישיבה להקלת כאבי גב תחתון וכאבי גב קומפי סיט של חברת ספינאלי Spinaly Comfy Seat
כרית ישיבה להקלת כאבי גב תחתון וכאבי גב קומפי סיט של חברת ספינאלי Spinaly Comfy Seat
ישיבה עם מחשב נייד כרית ישיבה להקלת כאבי גב תחתון וכאבי גב קומפי סיט של חברת ספינאלי Spinaly Comfy Seat
ישיבה עם מחשב נייד כרית ישיבה להקלת כאבי גב תחתון וכאבי גב קומפי סיט של חברת ספינאלי Spinaly Comfy Seat
 כרית ישיבה להקלת כאבי גב תחתון וכאבי גב קומפי סיט של חברת ספינאלי Spinaly Comfy Seat
 כרית ישיבה להקלת כאבי גב תחתון וכאבי גב קומפי סיט של חברת ספינאלי Spinaly Comfy Seat
כרית ישיבה להקלת כאבי גב תחתון וכאבי גב קומפי סיט של חברת ספינאלי Spinaly Comfy Seat
ישיבה עם מחשב נייד כרית ישיבה להקלת כאבי גב תחתון וכאבי גב קומפי סיט של חברת ספינאלי Spinaly Comfy Seat
כרית ישיבה להקלת כאבי גב תחתון וכאבי גב קומפי סיט של חברת ספינאלי Spinaly Comfy Seat
ישיבה עם מחשב נייד כרית ישיבה להקלת כאבי גב תחתון וכאבי גב קומפי סיט של חברת ספינאלי Spinaly Comfy Seat
ישיבה עם מחשב נייד כרית ישיבה להקלת כאבי גב תחתון וכאבי גב קומפי סיט של חברת ספינאלי Spinaly Comfy Seat
 כרית ישיבה להקלת כאבי גב תחתון וכאבי גב קומפי סיט של חברת ספינאלי Spinaly Comfy Seat

כרית ישיבה

צפו במוצר
 כרית משענת להקלת כאבי גב תחתון וכאבי גב קומפי בק של חברת ספינאלי Spinaly Comfy Back
כרית משענת להקלת כאבי גב תחתון וכאבי גב קומפי בק של חברת ספינאלי Spinaly Comfy Back
הישענות על כרית משענת להקלת כאבי גב תחתון וכאבי גב קומפי בק של חברת ספינאלי Spinaly Comfy Back
הידוק קליפסים כרית משענת להקלת כאבי גב תחתון וכאבי גב קומפי בק של חברת ספינאלי Spinaly Comfy Back
שימוש במחשב נייד כרית משענת להקלת כאבי גב תחתון וכאבי גב קומפי בק של חברת ספינאלי Spinaly Comfy Back
כרית משענת להקלת כאבי גב תחתון וכאבי גב קומפי בק של חברת ספינאלי Spinaly Comfy Back
 כרית משענת להקלת כאבי גב תחתון וכאבי גב קומפי בק של חברת ספינאלי Spinaly Comfy Back
כרית משענת להקלת כאבי גב תחתון וכאבי גב קומפי בק של חברת ספינאלי Spinaly Comfy Back
הישענות על כרית משענת להקלת כאבי גב תחתון וכאבי גב קומפי בק של חברת ספינאלי Spinaly Comfy Back
הידוק קליפסים כרית משענת להקלת כאבי גב תחתון וכאבי גב קומפי בק של חברת ספינאלי Spinaly Comfy Back
שימוש במחשב נייד כרית משענת להקלת כאבי גב תחתון וכאבי גב קומפי בק של חברת ספינאלי Spinaly Comfy Back
כרית משענת להקלת כאבי גב תחתון וכאבי גב קומפי בק של חברת ספינאלי Spinaly Comfy Back

כרית גב

צפו במוצר

כריות שינה

כרית אורטופדית לכאבי צוואר והקלת צוואר תפוס וכאבים בצוואר במהלך שינה Deep Sleep של ספינאלי Spinaly
שכיבת צד על כרית אורטופדית לכאבי צוואר והקלת צוואר תפוס וכאבים בצוואר במהלך שינה Deep Sleep של ספינאלי Spinaly
שכיבת גב על כרית אורטופדית לכאבי צוואר והקלת צוואר תפוס וכאבים בצוואר במהלך שינה Deep Sleep של ספינאלי Spinaly
שכיבת גב על כרית אורטופדית לכאבי צוואר והקלת צוואר תפוס וכאבים בצוואר במהלך שינה Deep Sleep של ספינאלי Spinaly
שכיבת צד על כרית אורטופדית לכאבי צוואר והקלת צוואר תפוס וכאבים בצוואר במהלך שינה Deep Sleep של ספינאלי Spinaly
שכיבת צד כרית אורטופדית לכאבי צוואר והקלת צוואר תפוס וכאבים בצוואר במהלך שינה Deep Sleep של ספינאלי Spinaly
כרית אורטופדית לכאבי צוואר והקלת צוואר תפוס וכאבים בצוואר במהלך שינה Deep Sleep של ספינאלי Spinaly
כרית אורטופדית לכאבי צוואר והקלת צוואר תפוס וכאבים בצוואר במהלך שינה Deep Sleep של ספינאלי Spinaly
שכיבת צד על כרית אורטופדית לכאבי צוואר והקלת צוואר תפוס וכאבים בצוואר במהלך שינה Deep Sleep של ספינאלי Spinaly
שכיבת גב על כרית אורטופדית לכאבי צוואר והקלת צוואר תפוס וכאבים בצוואר במהלך שינה Deep Sleep של ספינאלי Spinaly
שכיבת גב על כרית אורטופדית לכאבי צוואר והקלת צוואר תפוס וכאבים בצוואר במהלך שינה Deep Sleep של ספינאלי Spinaly
שכיבת צד על כרית אורטופדית לכאבי צוואר והקלת צוואר תפוס וכאבים בצוואר במהלך שינה Deep Sleep של ספינאלי Spinaly
שכיבת צד כרית אורטופדית לכאבי צוואר והקלת צוואר תפוס וכאבים בצוואר במהלך שינה Deep Sleep של ספינאלי Spinaly
כרית אורטופדית לכאבי צוואר והקלת צוואר תפוס וכאבים בצוואר במהלך שינה Deep Sleep של ספינאלי Spinaly

כרית אורתופדית

צפו במוצר

״ככירופרקט המתמחה בטיפול בעמוד השדרה, אני משתמש במוצרים של ספינאלי באופן אישי. אני ממליץ עליהם בחום לכל מי שרוצה לשמור על עמוד שדרה בריא ולמנוע בעיות עתידיות. המוצרים עוזרים להירגע ולשחרר לחצים ביעילות רבה תוך שימוש של כמה דקות ביום. במיוחד לאחר ישיבה או עמידה ממושכות. כשאני משתמש בהם לאחר העבודה אני מרגיש את המתח משתחרר.״

★★★★★ 5/5 יעקב הנס
כירופרקט

דוקטור יעקב הנס כירופרקט המטפל בכאבי צוואר כאבי גב תחתון גב תחתון תפוס וכאבים בצוואר

לקוחות מספרים

gallery + allProductReviews

המטפלים שממליצים עלינו

ד״ר שגיא חברון 
כירופרקט

דוקטור שגיא חברון כירופרקט המטפל בכאבי צוואר כאבי גב תחתון גב תחתון תפוס וכאבים בצוואר

גל שור
מעסה רפואי

גל שור מעסה רפואי המטפל בכאבי צוואר כאבי גב תחתון גב תחתון תפוס וכאבים בצוואר

טל שדה
מעסה רפואי

טל שדה מעסה רפואי המטפל בכאבי צוואר כאבי גב תחתון גב תחתון תפוס וכאבים בצוואר

ד״ר יעקב הנס
כירופרקט

דוקטור יעקב הנס כירופרקט המטפל בכאבי צוואר כאבי גב תחתון גב תחתון תפוס וכאבים בצוואר

מיכל דמרי
מעסה רפואית

מיכל דמרי מעסה רפואית המטפלת בכאבי צוואר כאבי גב תחתון גב תחתון תפוס וכאבים בצוואר

ארקדי קרסנר
מעסה רפואי

ארקדי קרסנר מעסה רפואי המטפל בכאבי צוואר כאבי גב תחתון גב תחתון תפוס וכאבים בצוואר

אלון פיקלר
מעסה רפואי

אלון פיקלר מעסה רפואי המטפל בכאבי צוואר כאבי גב תחתון גב תחתון תפוס וכאבים בצוואר
יותר מ10,000 לקוחות מרוצים של חברת ספינאלי Spinaly

12,000+ לקוחות מרוצים!

בכל חודש מעל 12,000 ישראלים מטפלים בעצמם מהבית עם המוצרים של ספינאלי.

שיטות טיפול מגובות מחקר רפואי של מוצרי חברת ספינאלי Spinaly

שיטות טיפול מגובות מחקר

המוצרים שלנו מבוססים שיטות טיפול מוכחות כדרך יעילה לטיפול מהבית.

30 ימי ניסיון על מוצרי חברת ספינאלי Spinaly

30 ימי ניסיון

יש לך 30 ימי ניסיון. לא אהבת? אנחנו נחזיר לך את הכסף (בכפוף לתקנון).

שנתיים אחריות על מוצרי חברת ספינאלי Spinaly

2 שנות אחריות

יש תקלה כלשהי במוצר שלך? יש לך אחריות לשנתיים! (בכפוף לתקנון).

שנתיים אחריות על מוצרי חברת ספינאלי Spinaly

שנתיים אחריות

יש תקלה כלשהי במוצר שלך? אנחנו מחזיקים עבורך אחריות לשנתיים לקבלת מוצר חדש! מימוש האחריות בכפוף לתקנון.

90 ימי ניסיון על מוצרי חברת ספינאלי Spinaly

30 ימי ניסיון

חשוב לנו לספק ללקוחותינו את החוויה הטובה ביותר. יש לך 30 יום לנסות את המוצרים. לא אהבת? אנחנו נחזיר לך את הכסף (בכפוף לתקנון).

שיטות טיפול מגובות מחקר רפואי של מוצרי חברת ספינאלי Spinaly

גיבוי מחקרי

המוצרים שלנו מבוססים על שיטות טיפול מוכחות הקיימות מעל 120 שנה. המכשירים מומלצים כדרך יעילה ביותר לטיפול בכאבים מהבית.

יותר מ10,000 לקוחות מרוצים של חברת ספינאלי Spinaly

12000+ לקוחות

ספינאלי החלה פעילות בחודש אוקטובר, 2021. מאז, בכל חודש יותר מ10,000 ישראלים מטפלים בעצמם מהבית, בעזרת המוצרים שלנו.